Publicaties

De Internationale Piratenpartij bestaat uit ongeveer 40 politieke partijen wereldwijd, begonnen met de oprichting van de eerste Piratenpartij in Zweden in 2006. De partijen presenteren zichzelf als beoefenaars van zogenaamde leaderless politics, vanuit de overtuiging dat de cultus rondom leiderschap de mogelijkheid van een echte, rechtstreekse democratie al lang ondermijnt. De partijen verdedigen een proces van permanent stemmen door middel van een aanpak die ze Liquid Democracy noemen. Daarin onderhoudt elke Piratenpartij online forums, die leden in de gelegenheid stellen om voortdurend te stemmen over nieuwe voorstellen. Ondanks de flexibele aard van hun partijprogramma’s, blijven de partijen toegewijd aan het verdedigen van een aantal cruciale doelstellingen. Deze sleutelzaken omvatten het ondersteunen van een vrij en open internet, gemeenschappelijk intellectueel eigendom en de invoering van strikte privacywetten die internetgebruikers moeten beschermen.

Met bijdragen van: Heath Bunting (kunstenaar, netactivist, en medeoprichter van www.irational.org, Bristol); Becky Hogge (schrijver en technoloog, Cambridge); Birgitta Jónsdóttir (Piratenpartij IJsland, Icelandic Modern Media Initiative, medeoprichter van WikiLeaks, Reykjavík); Geert Lovink (mediatheoreticus en oprichter van Institute of Network Cultures, Amsterdam) & Merijn Oudenampsen (socioloog en politiek theoreticus, Amsterdam) met Willem van Weelden (schrijver over nieuwe media, Amsterdam); Matt Mason (schrijver, vicepresident van marketing BitTorrent, San Francisco); design studio Metahaven (Vinca Kruk en Daniel van der Velden, Amsterdam); en Dirk Poot (Piratenpartij van Nederland, Den Haag).

Inhoudsopgave

Foreword
Maria Hlavajova

Introduction
Jonas Staal

The Uppsala Declaration
European Pirate Parties

Lessons from Iceland: the people can have the power
Birgitta Jónsdóttir

We Have Lost Control of Our Democracies
Dirk Poot

The Freedom Cloud
Becky Hogge

Captives of the Cloud: Part I
Metahaven

The Status Project
Heath Bunting

The Pirate’s Dilemma
Matt Mason

WikiLeaks as an Editorial Problem: A Conversation with Geert Lovink and Merijn Oudenampsen
Willem van Weelden

Liquid Democracy Will Do Away With Parliament
Dirk Poot Interviewed by Jonas Staal

Colofon

Redactie door: Jonas Staal in samenspraak met Dirk Poot Associate Editor: Seyma Bayram
Coordinator: Gwen Parry Vormgeving: Remco van Bladel, Amsterdam in samenwerking met Corine van der Wal
Uitgegeven door: BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht
Taal: Engels
Aantal bladzijden: 158
ISBN: 978-90-77288-20-7
Prijs: € 5

Helaas zijn de geprinte exemplaren van deze reader uitverkocht. Bekijk de reader hier online.