Publicaties

Marion von Osten: Once We Were Artists (A BAK Critical Reader in Artists’ Practice) brengt op kritische wijze de politieke toewijding van von Ostens invloedrijke werk aan feminisme, theorieën over arbeid, kennisproductie, educatie en (post)kolonialiteit in kaart. Door categorieën als kunst, kunstobject, geschiedschrijving, theorie, autoriteit, organiseren en onderwijzen tegen het licht te houden, tegen te werken en te doen wankelen, ontsnapt Von Ostens praktijk systematisch aan benauwende canonisering, en schept het de mogelijkheid voor een radicale herlezing van het heden. De bijdragen aan het boek behandelen een deel van de vele aspecten van deze gesitueerde, collaboratieve en procesgeoriënteerde werkwijze. Ze bieden hiermee een vertrekpunt waarvandaan dwarsverbanden met haar praktijk gelegd kunnen worden, alsook met het onderwerp van de kunstenaar vandaag de dag.

Marion von Osten: Once We Were Artists is verschenen onder redactie van Maria Hlavajova en Tom Holert. Het bevat bijdragen van de cultuurbeoefenaars Kader Attia; Sabeth Buchmann & Judith Hopf; Diedrich Diederichsen; Tom Holert; Brian Kuan Wood; Isabell Lorey; Angela McRobbie; Peter Spillmann; Marina Vishmidt; en Tirdad Zolghadr. De reader is ontworpen door Kummer & Herrman, Utrecht en uitgegeven door BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht en Valiz, Amsterdam.

Marion von Osten: Once We Were Artists is de tweede uitgave in de reeks BAK Critical Readers in Artists’ Practice Series, die begonnen is in 2012 met een publicatie over het artistieke en theoretische werk van Rabih Mroué. Parallel aan BAK’s veelgeprezen reeks Critical Readers in Contemporary Art, onderzoekt deze publicatiereeks de praktijk en het werk van een belangrijke internationale hedendaagse kunstenaar aan de hand van verschillende kritische essays geschreven door curatoren, kunsthistorici, theoretici, critici en kunstenaars. De readers pogen nieuwe inzichten te vergaren in de praktijk van hedendaagse kunstenaars door een diepgaande intellectuele betrekking aan te gaan met hun werk vanuit een breed spectrum aan perspectieven en kritische benaderingen. Naast een selectie afbeeldingen van het werk van de kunstenaar zijn de publicaties verder uitgebreid met een uitgebreide bibliografie, verdere achtergrondinformatie en een index, zodat ieder boek een uitvoerige bron vormt voor onderzoek en documentatie over het besproken werk van de kunstenaar.

De publicatie kan besteld worden bij Valiz.

Inhoudsopgave

Once We Were Artists
Maria Hlavajova and Tom Holert in Conversation with Marion von Osten

Interview
Kader Attia and Marion von Osten

Friends in Context
Sabeth Buchmann and Judith Hopf

The Best of Three Worlds
Diedrich Diederichsen

In the Company of Others: Marion von Osten’s Building Practice
Tom Holert

The Horses
Brian Kuan Wood

Becoming Common: Precarization as Political Constituting (A Revision)
Isabell Lorey

Notes on Cultural Production: Marion von Osten, Art, and the Birmingham Contemporary Cultural Studies Tradition
Angela McRobbie

Our Relation to All These Places Is Operative: Practices Beyond Curating
Peter Spillmann

Beneath the Atelier, the Desert: Critique, Institutional and Infrastructural
Marina Vishmidt

The Transversal Imperative
Tirdad Zolghadr

Colofon

Redactie door: Maria Hlavajova en Tom Holert
Uitvoerende redactie: Hidde van Greuningen
Onderzoek en redactionele ondersteuning: Hidde van Greuningen, Lucy Lopez en Whitney Stark
Taalredactie en proeflezen: Aileen Derieg, Cielo Lutino en Whitney Stark
Vormgeving: Kummer & Herrman, Utrecht
Uitgegeven door: BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht en Valiz, Amsterdam
Taal: Engels
Aantal bladzijden: 320
ISBN: 978-90-77288-23-8
Prijs: € 19,90

Boekpresentatie

Symposium
24.06.2017 10.30 uur
Once We Were Artists