Publicaties

Design: Mevis & Van Deursen. The book cover features a detail of the artwork by Július Koller Július Koller, Question Mark Cultural Situation (U.F.O.), 1992, white latex on ready-made textile, collection mumok, Vienna, courtesy of Július Koller Society, Bratislava and mumok, Vienna

In de publicatie FORMER WEST bundelen de samenstellers inzichten uit acht jaar onderzoek, educatie, publicaties en tentoonstellingen in het kader van het gelijknamige project. De politiek-esthetische doelstelling is daarbij om een “voormalig Westen” te construeren door de verhouding tussen kunst en het hedendaagse onderzoeken en te bekijken hoe deze zich vanaf 1989 ontwikkeld heeft. Als vertrekpunt dient de vraag wat er van het Westen is geworden sinds het (vermeende) einde van de driedeling van de wereld ten tijde van de Koude Oorlog. Het boek biedt een bloemlezing uit de verscheidenheid aan benaderingen die binnen het project gehanteerd zijn. Het verkent de verdeeldheid die voortkwam uit de geopolitieke (wan)ordening van Noord en Zuid. Het probeert de postcommunistische conditie en de postkoloniale constellatie in de wereld naast elkaar te laten functioneren — en de staat van culturele, politieke en ecologische onrust naast de postideologische, posthumane en posthistorische constructen die tegelijkertijd zijn opgekomen.

De publicatie brengt, met behulp van zowel theorieën als praktijkvoorbeelden uit kunst en politiek, het hedendaagse in grote lijnen in kaart. Het is daarnaast een poging om in te grijpen in het heden door propositionele alternatieven te formuleren voor het bestaande narratief van de geschiedenis na 1989. Het “voormalige Westen” wordt daarmee niet slechts als tegenspraak of weerlegging van dat verhaal aangedragen, maar eerder als een alternatieve lens waardoor kunst (die het hedendaagse zowel belichaamt als produceert) bezien en beoordeeld kan worden en kan worden terug geëist als middel om ons anders in te denken wat ons nog te wachten staat.

FORMER WEST: Art and the Contemporary After 1989 bestaat uit teksten, beeldessays, conversaties en statements van meer dan zestig kunstenaars, kunsttheoretici, politiek theoretici, activisten en andere (cultuur)professionals. De publicatie rondt het project FORMER WEST af, een collectief en nomadisch onderzoeksinitiatief dat BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, tussen 2008 en 2016 ontwikkelde. Het project zette een researchtraject in, dat in uiteenlopende samenwerkingsverbanden met kunst- en onderwijsinstellingen van over de hele wereld verwezenlijkt werd in de vorm van een reeks congressen, tentoonstellingen, publicaties, educatieplatforms en discursieve programma’s. In de aanloop naar de publicatie is er een serie public editorial meetings georganiseerd in Berlijn (2013), Utrecht (2014), Londen (2015), Boedapest (2015) en Warschau (2015), waar voorgestelde thema’s, bijdragen en voorstellen voor in het boek zijn geuit, kritisch beoordeeld en becommentarieerd.

De publicatie kan aangeschaft worden via The MIT Press.

December 2016 | Vormgeving door Mevis & Van Deursen, Amsterdam | Engelstalig | 748 pagina’s | Softcover