Publicaties

Projectgids van het project Cordially Invited, de derde episode van het project Who if not we should at least try to imagine the future of all this? 7 Episodes on (ex)changing EuropeCordially Invited bestond uit een tentoonstelling en een reeks performances, filmprogramma’s en lezingen (ontwikkeld in samenwerking met Nomads & Residents, IDFA, en Prins Claus Fonds) rond het thema gastvrijheid vis-ŕ-vis een onderwerp met enorme politieke en ethische consequenties: migratie. De projectgids presenteert een overzicht van alle facetten van het project. Daarnaast verschaft het informatie over hoe men die facetten in totaliteit eigen kan maken.

Colofon

Concept door Maria Hlavajova.
Teksten door Maria Hlavajova, Gerardo Mosquera, Solvej Helweg Ovesen en Els van der Plas.
Taal: Nederland en Engels
Vormgegeven door Kummer & Herrman, Utrecht
ISBN: 90-77288-03-1
Prijs € 3

Voor inlichtingen of om een exemplaar van dit boek te bestellen, stuur a.u.b. een e-mail naar info@bakonline.org.