Samengesteld door Irit Rogoff en Nora Sternfeld voor freethought
In opdracht van Bergen Assembly, 2016

Protocol

Ga in gesprek met iemand wiens ervaring met een tentoonstelling (waar ook ter wereld en van welke aard dan ook) relevant voelt voor jou.

Film het gesprek na een goede voorbereiding.

Gebruik indien mogelijk een stabiele camera en een goede lichtbron (vergelijkbaar met het format van andere interviews in het archief). Als dit niet mogelijk is, gebruik dan een online communicatieplatform, vraag de geïnterviewde om de omgeving goed te verlichten en neem de stem op met een externe microfoon.

Gebruik een interviewmethode waarbij luisteren, in plaats van converseren, centraal staat. De focus kan liggen op hoe een tentoonstelling de persoon met wie je spreekt heeft geraakt, veranderd of een verschil heeft gemaakt in diens leven, of op wat de tentoonstelling voor hen heeft betekend. Daarna is het misschien mogelijk om naar een beschrijving van de tentoonstelling te gaan, of om te praten over gesprekken die in de nasleep ervan zijn ontstaan, terwijl de geïnterviewde de ruimte krijgt om andere belangrijke herinneringen of associaties naar voren te brengen.

Bewerk ten slotte de film zodat de getuigenis niet langer is dan 15 minuten. Monteer je eigen vragen uit de film, zodat het resultaat een ​​verhalend verslag is van de geïnterviewde.

Stuur de opname naar info@bakonline.org , onder vermelding van ‘Testimonial An Anecdoted Archive’. Houd er rekening mee dat in de geest van serieuze, gereflecteerde en gedeelde processen, de selectie van bijdragen die online verschijnen wordt gemodereerd. We zullen met elke deelnemer in gesprek gaan voordat we de interviews uploaden naar het archief. Wanneer een opname niet wordt geselecteerd, geven we graag feedback indien gewenst.

Irit Rogoff en Nora Sternfeld voor freethought