An Anecdoted Archive of Exhibition Lives

Samengesteld door Irit Rogoff en Nora Sternfeld voor freethought
In opdracht van Bergen Assembly, 2016

Wat zijn de levens van tentoonstellingen? Zijn tentoonstellingen microkosmossen van de werelden die we bewonen? Zijn tentoonstellingen de som van de getoonde werken? De sporen van het onderzoek dat ervoor is gedaan? De grote kwesties waar ze naar verwijzen? Hoe denk je over tentoonstellingen na? Wat nemen we ervan mee in onze gedachten naar andere werelden?  

Reflecterend op deze vragen biedt An Anecdoted Archive of Exhibition Lives een meditatie van de blijvende invloed van tentoonstellingen door middel van een luisteroefening. Het archief spreekt tegen en over tentoonstellingen die – hoewel ze niet in gelijke mate erkend worden door de conventionele kunstgeschiedenis wat betreft status of belang – een verschil hebben gemaakt in het denken en werken van degenen die ze hebben bezocht, zowel toen als nu.

 An Anecdoted Archive of Exhibition Lives verzamelt verhalen van belangrijke persoonlijke momenten tijdens of door tentoonstellingen van 14 bezoekers van over de hele wereld die samen een ware polyfonie aan openbaringen vormen. Sommige van deze tentoonstellingen vinden plaats in instellingen (bij musea en kunstgalerieën), andere zijn zelf instellingen (biënnales en internationale beurzen). Door voorbij te gaan aan de instellingen waar ze uit voortkomen, krijgen ze een onafhankelijk leven en worden ze een schakel in de infrastructuur van het leven van de bezoekers. Dit wordt duidelijk wanneer elke deelnemer aan het archief een cruciaal moment uit hun leven beschrijft waarop een verschuiving in hun denken plaatsvond door een ontmoeting met een bepaalde tentoonstelling. Door tentoonstellingen los te koppelen van hun kwantitatieve economische impact als een middel om hun waarde te meten, zoals gebruikelijk is geworden, vraagt An Anecdoted Archive of Exhibition Lives de bezoekers wat ze dachten te zien, wat ze voelden, op welke verre werelden werd gezinspeeld en welke betekenisvolle dingen werden onthuld over hun directe omgeving.

Als een archief levert An Anecdoted Archive of Exhibition Lives een contra-cartografie van de kunstwereld, die erop wil wijzen dat significante ervaringen niet worden voortgebracht door een belangrijke internationale reputatie of gecanoniseerde en spectaculaire samenstellingen, maar eerder door het vermogen van een tentoonstelling om invloed op het leven van mensen uit te oefenen en percepties te veranderen.

In deze geest worden tentoonstellingsbezoekers uitgenodigd om via video-interviews bij te dragen aan An Anecdoted Archive of Exhibition Lives en iets te vertellen over tentoonstellingen die hun levens hebben beïnvloed. Om mee te doen, volg dit protocol.

An Anecdoted Archive of Exhibition Lives werd voor het eerst gepresenteerd als een tentoonstelling bij Bergen Assembly, Noorwegen in 2016. Deze digitale weergave van het project wordt gerealiseerd door BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht in 2021 om het onderzoekstraject Spectral Infrastructure (2021−2023) met freethought bij BAK te lanceren. 

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung

geïnterviewd door Nora Sternfeld

Berlin

Ruth Beckermann

geïnterviewd door Nora Sternfeld

Vienna

Sanaa Gateja

geïnterviewd door Rocca Gutteridge

Kampala

Pedro Bandeira

geïnterviewd door Ines Moreira

Porto

Ivet Ćurlin

geïnterviewd door Emily Pethick

London

Kader Attia

geïnterviewd door Doreen Mende

Berlin

Theo Eshetu

geïnterviewd door Doreen Mende

Berlin

Sara Gebran

geïnterviewd door Irit Rogoff

Copenhagen

Relli De Vries

geïnterviewd door Irit Rogoff

Tel-Aviv

Jesse Jones

geïnterviewd door Sarah Pierce

Dublin

Pedro Bernardo

geïnterviewd door Carolina Rito

Caldas da Rainha

Zultan Ará

geïnterviewd door Farbod Fakharzadeh & Niko Nurmi

Copenhagen

Elvira Dyangani Ose

geïnterviewd door Irit Rogoff

London

Bruno Zhu

geïnterviewd door Joni Zhu

London