Usufructuaries of earth
Een project in drie hoofdstukken:
een tentoonstelling door Marwa Arsanios (7 maart–2 juni 2024), leesgroepen en online publicatie (7 maart 2024–doorlopend), en een conventie (24–25 mei 2024).

Programma