Over

Péter
Fuchs

kunstcriticus, Budapest

Péter Fuchs (geboren 1978) is een kunsthistoricus die Kunsttheorie en Media studeerde aan de Faculteit voor Humanistiek, Eötvös Lóránd Universiteit, Boedapest. De laatste twee jaar heeft hij lezingen gegeven over nieuwe en digitale media in ditzelfde departement, alsook aan het Hongaarse Independent Media Center. Hij heeft zijn Mastertitel behaald met een onderzoek naar esthetische benaderingen van historisch geconstrueerde nationale identiteiten (en in het bijzonder de relatie tot de representatie van het gereedschap der vernietiging – verschillende oorlogswapens als puur esthetische objecten). Hiervoor heeft Fuchs gewerkt als ontwerper van computerspellen (2000-2002) en begon hij met het presenteren en monteren van zijn eigen programma over computer games en digitale media voor de Hongaarse nationale televisie (sinds 2003). Ook is hij betrokken geweest bij Tranzit (een internationaal kunstinitiatief) en het Ludwig Museum – Hedendaagse Kunst Museum in Boedapest, waar hij momenteel werkzaam is als programmacoördinator. Fuchs woont en werkt in Boedapest.

Tijdens zijn RIR verblijf heeft Péter Fuchs aan een experimenteel onderzoeksproject gewerkt, dat gericht was op het vinden van nieuwe vormen van (pre)productie voor hedendaagse kunstinstellingen. Het onderzoeksproject nam de vorm aan van een niet-gepubliceerd weblog, waarop collegae de voortgang van het onderzoek kunnen volgen. Aan de ene kant is het weblog een experiment in het presenteren van materiaal over hedendaagse visuele cultuur in een digitale omgeving in plaats van in een fysieke omgeving – die natuurlijk niet geheel wordt uitgesloten. Aan de andere kant is het een poging om nieuwe methodologieën te construeren voor visuele studies – moet kunsttheorie omgaan met tijdelijke onderwerpen die voortkomen uit het digitale landschap van het Internet en moet het de aandacht proberen te verkrijgen van die mensen, wiens voornaamste publieke beleving plaatsvindt via deze media. Het project probeerde de notie van het tentoonstellen te verbreiden – door het onderzoeken van een nieuw publiek: weblogland, een grote, internationaal diverse groep van mogelijke deelnemers die bestaande culturele instituten zouden kunnen ontdekken door middel van digitale media, of nieuwe zouden kunnen creëeren.

Het belangrijkste aspect van culturele productie vandaag de dag is de overvloedige productie van beelden en teksten. Een van de belangrijkste rollen van instituten is daarom het verzamelen en filteren van de productie van de zogenaamde creatieve industrieën; met andere woorden, ze vanuit de rol van curator te benaderen. Dit weblog probeert zich dan ook neer te zetten als een institutioneel handvat voor het samenstellen van online content over de positie van religie in een seculiere/postseculiere situatie.

Het andere aspect van Fuch’s Research-in-Residence project is het in kaart brengen van de basisinformatica van een ‘informatienetwerk van het veld van de hedendaagse kunst’, gericht op het ontdekken van nieuwe betekenissen van digitale beeldproductie op het Internet.