Over

De
Voorkamer

De Voorkamer opende in 2016 haar deuren in Utrecht als inclusieve ontmoetingsruimte waar talenten van statushouders, bewoners van asielzoekerscentra en de lokale gemeenschap worden aangemoedigd. Sinds het ontstaan wordt ernaar gestreefd het initiatief vorm te geven als een ruimte door en voor de gemeenschap. Dit gebeurt door te werken in kleine groepen waar inspiratie en talenten worden gedeeld en uitgewisseld. In samenwerking met lokale professionals worden bijeenkomsten en projecten vormgegeven die de ruimte tot leven brengen en evenementen en objecten gecreëerd die de activiteiten mogelijk maken. De Voorkamer stemt functie, inhoud en objecten af op de fascinaties en interesses van haar deelnemers.

De Voorkamer is een project ontwikkeld door Design Academy Eindhoven alumni Pim van der Mijl en Say Raviv. Als social designers en onderzoekers nemen zij ontwerpprocessen als uitgangspunt voor het creëren van een nieuwe inclusieve ruimte. De rol van design in het project is het stimuleren van uitwisseling en aanmoedigen van participatie – beiden onmisbare elementen voor gelijkheid en integratie.

Publicaties