Fellowship

Fellow 2021/2022

Cristina Cochior tijdens Relearn, Rotterdam, 2021, met illustratie op raam door Amy Pickles en Danny van der Kleij. Foto: Luke Murphy

Cristina Cochior

Cristina Cochior is onderzoeker en ontwerper. Ze is lid van het alledaagse technologie-collectief Varia (2017–heden), en docent aan de afdeling Hacking van de Willem de Kooning Academie, Rotterdam (2020–heden) en de afdeling Experimental Publishing van Piet Zwart Institute, Rotterdam (2021–heden). Haar werk draait om gesitueerde software, affectieve interfaces, en digitale kennisorganisatie en -overdracht. Samen met andere leden van Varia werkt Cochior aan collectieve, niet-extractieve digitale infrastructuren. De Cell for Digital Discomfort (CfDD) is geïnteresseerd in het ontwikkelen van praktijken die zouden leiden tot zoiets als ‘solidair ongemak’ middels vragen en experimenten die te maken hebben met turbokapitalistische overheersing, lineair solutionisme en naadloze operaties. CfDD wil bij het onbehagen blijven ondanks te comfortabele vormen van infrastructurele wording, om intersectionele manieren te bedenken om naleving van totalitaire innovatie te weigeren, in een meer expliciet gesprek met criptechnowetenschap, antikolonialisme, queerstrijd en milieurechtvaardigheid. Recente projecten waarin zij betrokken was zijn onder meer VLTK, Digital Solidarity Networks en Bots as Digital Infrapunctures. Recente publicaties: Digital Bots as Infrapunctures (2021); DiVersions v2 (2021); en Networks of One’s Own – Three Takes on Taking Care (2019). Cochior woont en werkt in Rotterdam en is onderdeel van de online Cell for Digital Discomfort binnen de Fellowship for Situated Practice.

Cristina Cochior

Cristina Cochior is onderzoeker en ontwerper. Ze is lid van het alledaagse technologie-collectief Varia (2017–heden), en docent aan de afdeling Hacking van de Willem de Kooning Academie, Rotterdam (2020–heden) en de afdeling Experimental Publishing van Piet Zwart Institute, Rotterdam (2021–heden). Haar werk draait om gesitueerde software, affectieve interfaces, en digitale kennisorganisatie en -overdracht. Samen met andere leden van Varia werkt Cochior aan collectieve, niet-extractieve digitale infrastructuren. De Cell for Digital Discomfort (CfDD) is geïnteresseerd in het ontwikkelen van praktijken die zouden leiden tot zoiets als ‘solidair ongemak’ middels vragen en experimenten die te maken hebben met turbokapitalistische overheersing, lineair solutionisme en naadloze operaties. CfDD wil bij het onbehagen blijven ondanks te comfortabele vormen van infrastructurele wording, om intersectionele manieren te bedenken om naleving van totalitaire innovatie te weigeren, in een meer expliciet gesprek met criptechnowetenschap, antikolonialisme, queerstrijd en milieurechtvaardigheid. Recente projecten waarin zij betrokken was zijn onder meer VLTK, Digital Solidarity Networks en Bots as Digital Infrapunctures. Recente publicaties: Digital Bots as Infrapunctures (2021); DiVersions v2 (2021); en Networks of One’s Own – Three Takes on Taking Care (2019). Cochior woont en werkt in Rotterdam en is onderdeel van de online Cell for Digital Discomfort binnen de Fellowship for Situated Practice.