Over

Boyan
Manchev

filosoof en schrijver, Parijs en Sofia

Boyan Manchev (geboren 1970) is filosoof en cultuurtheoreticus. Momenteel is hij Director of Programs en Vice-President van het International College of Philosophy in Parijs en Associate Professor of Philosophy aan de New Bulgarian University in Sofia. Onlangs was hij Fellow aan het Kolleg Friedrich Nietzsche, Weimar (2009) en aan het Institute for Human Sciences, Wenen (2008), resident bij apexart, New York (2007), gastonderzoeker aan EHESS, Parijs (2006) en Thinker in Residence en theoretisch adviseur voor IDEE (Initiatives in Dance through European Exchange), Wenen (2006). Hij zat in de organisatie van en heeft deelgenomen aan verschillende seminars en publieke programma’s over hedendaagse kunst, filosofie en politiek, onder andere aan het project expo zéro van Musée de la danse bij BAK in april 2010. Daarnaast heeft hij als curator bijgedragen aan uiteenlopende artistieke projecten bij, onder andere, ZKM, Karlsruhe en Tanzquartier, Wenen. Enkele van zijn vele publicaties zijn: Rue Descartes 67: Quel sujet du politique? (red., 2010); Rue Descartes 64: La metamorphose (red., 2009); L’altération du monde: Pour une esthétique radicale (2009); La Métamorphose et l’Instant (2009); The Body-Metamorphosis (2007); ‘Transformance. The Body of Event’, in It takes place when it doesn’t. On dance and performance since 1989 (2006); ‘Der Totale Körper der Lust’, in Zurück aus der Zukunft. Osteuropäische Kulturen im Zeitaler des Postcommunismus (2005); en The Unimaginable. Essays in Philosophy of Image (2003). Manchev woont en werkt in Parijs en Sofia.

Tijdens mijn RIR verblijf ben ik begonnen aan het manuscript van mijn nieuwe boek met de werktitel Transformance. Het tweede gedeelte van mijn verblijf in 2010 zal worden gewijd aan het afronden van het boek, waarin ik er naar streef om, in het perspectief van “ontology of actuality”, mijn recente werk over wat ik beschrijf als “aesthetic alteration” (beschreven in mijn boek L’altération du monde: pour une esthétique radicale (Parijs: Lignes, 2009)) verder te ontwikkelen. Dit werk probeert kritische middelen en een conceptuele woordenschat te formuleren om de maatschappelijke, politieke, economische en culturele transformaties die zich nu voltrekken onder ogen te zien. Het besteedt specifieke aandacht aan hedendaagse kunst (performance kunst, hedendaagse dans, ‘noise music’, beeldende kunst) waarbij deze aan de ene kant gezien worden als pioniers van de actuele transformaties en aan de andere kant als een bevoorrecht terrein om te experimenteren om een weg uit de huidige verandering van de wereld te vinden. Mijn verblijf bij BAK gaf mij de onverwachte, maar zeer welkome mogelijkheid om mijn langdurige werk met kunstenaars uit verschillende disciplines en van verschillende achtergronden samen te brengen en in een gezamenlijk conceptueel kader te plaatsen. Dit stimuleerde de verdieping van, en het experimenteren met nieuwe kritische concepten, en hielp de kracht van het concept als instrument in de praktijk van transformatie opnieuw te mobiliseren.

Tentoonstelling

12-17 april 2010

expo zéro