1. nl / en
  bak
  basis voor
  actuele kunst
    1. Nieuws
    2. Englishes - tentoonstelling door Nicoline van Harskamp - 23.09.–20.11.2016

     openingstijden: woensdag–zondag, 12.00–18.00 uur.

     In het doorlopende project Englishes onderzoekt Nicoline van Harskamp het wereldwijd gebruik van de Engelse taal door mensen die het niet als moedertaal hebben geleerd. Englishes laat zien hoe een meervormigheid van gesproken Engels zich ontwikkelt en hoe de vermeende voorrangspositie van de dominante versies ervan verdwijnt.
     /1
    3. The Southern Summer School

     In februari 2017 vindt bij BAK The Southern Summer School plaats, een project van kunstenaars Dorine van Meel en Nelmarie du Preez. The Southern Summer Schoolis een collectief project waarin kunstenaars en andere cultuurbeoefenaars uit Zuid-Afrika, Nederland en het Verenigd Koninkrijk samenkomen. Het uitgangspunt is het besef dat de koloniale betrokkenheid van het Nederlandse en Britse rijk in Zuid-Afrika niet slechts een historisch gegeven is dat tot het verleden behoort, maar dat kolonialiteit tot op heden voortduurt. Aanmelding voor The Southern Summer School gaat middels een open oproep en deelname is gratis.
    4. upcoming reader - Marion von Osten: Once We Were Artists

     Binnen de serie BAK Critical Readers in Artists' Practice brengt BAK in 2016 een reader uit over kunstenaar en cultuurmaker: Marion von Osten. Onder de titel Once We Were Artists brengt dit werk de kwalitatieve veranderingen in artistieke praktijken in kaart tegen het licht van maatschappelijke veranderingen in de afgelopen veertig jaar. 

     /1
    5. onderzoekstraject - Future Vocabularies (2014–2016)

     In 2016 vervolgt BAK het onderzoeksproject Future Vocabularies (2014–2016). Het leidende concept in 2016 voor het programma is instituting otherwise. De serie is ingegeven door de wens om van gedachten te wisselen over institutionele vernieuwing waarmee de activiteiten van de infrastructuur in het algemeen en die van kunst in het bijzonder op één lijn wordt gebracht met de zich snel ontwikkelende wereld. Voor meer informatie klik hier.
    6. publicatie - FORMER WEST: Art and the Contemporary after 1989

     Het internationale onderzoeks-, educatie-, tentoonstellings- en publicatieproject FORMER WEST bevindt zich in de afrondende fase. Het project wordt afgesloten met een omvangrijke publicatie onder de titel FORMER WEST: Art and the Contemporary after 1989. De publicatie, onder redactie van Boris Buden (cultuurtheoreticus, Berlijn), Maria Hlavajova (artistiek directeur van BAK) en Simon Sheikh (conservator en schrijver, Londen/Berlijn), verkent de complexe verhouding tussen kunst en het hedendaagse vanaf 1989 vanuit de gedachte van een ‘former West’. Verschijningsdatum december 2016.

     /1