1. nl / en
  bak
  institute for
  the contemporary
    1. Nieuws
    2. Vraaggesprek met Nicoline van Harskamp en uitgenodigde experts - 28.10.2016 19.30–21.30 uur

     Naar aanleiding van de tentoonstelling Englishesorganiseert BAK een vraaggesprek met kunstenaar Nicoline van Harskamp en een aantal uitgenodigde experts. Daarnaast geeft curator en schrijver Mihnea Mircan een publieke lezing van een essay dat naar aanleiding van de tentoonstelling en op verzoek van BAK geschreven is.
     Nicoline van Harskamp, PDGN, 2016, set foto, fotografie door Javi Zilbermann/1
    3. Englishes - tentoonstelling door Nicoline van Harskamp - 23.09.–20.11.2016

     openingstijden: woensdag–zondag, 12.00–18.00 uur.

     In het doorlopende project Englishes onderzoekt Nicoline van Harskamp het wereldwijd gebruik van de Engelse taal door mensen die het niet als moedertaal hebben geleerd. Englishes laat zien hoe een meervormigheid van gesproken Engels zich ontwikkelt en hoe de vermeende voorrangspositie van de dominante versies ervan verdwijnt.
     /1
    4. The Southern Summer School

     In februari 2017 vindt bij BAK The Southern Summer School plaats, een project van kunstenaars Dorine van Meel en Nelmarie du Preez. Het brengt kunstenaars en andere cultuurbeoefenaars uit Zuid-Afrika, Nederland en het Verenigd Koninkrijk samen en neemt als uitgangspunt het besef dat de koloniale betrokkenheid van het Nederlandse en Britse rijk in Zuid-Afrika tot op heden voortduurt. In de maanden voorafgaand aan The Southern Summer School zullen er workshops en leesgroepen worden georganiseerd in Zuid-Afrika, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
     /1
    5. Learning Laboratories - tentoonstelling ontwikkeld door Tom Holert - 03.12.2016–05.02.2017

     Learning Laboratories: Architecture, Instructional Technology, and the Social Production of Pedagogical Space around 1970 is een onderzoekstentoonstelling en conferentie met als doel onderwijskundige verbeeldingen – de vroegere voorstellingen van de toekomst van het onderwijs – te reconstrueren in een archeologische opgraving van leerruimtes en kennisomgevingen uit de jaren zestig en zeventig.
     /1
    6. upcoming reader - Marion von Osten: Once We Were Artists

     Binnen de serie BAK Critical Readers in Artists' Practice brengt BAK in 2016 een reader uit over kunstenaar en cultuurmaker: Marion von Osten. Onder de titel Once We Were Artists brengt dit werk de kwalitatieve veranderingen in artistieke praktijken in kaart tegen het licht van maatschappelijke veranderingen in de afgelopen veertig jaar. 

     /1
    7. onderzoekstraject - Future Vocabularies (2014–2016)

     In 2016 vervolgt BAK het onderzoeksproject Future Vocabularies (2014–2016). Het leidende concept in 2016 voor het programma is instituting otherwise. De serie is ingegeven door de wens om van gedachten te wisselen over institutionele vernieuwing waarmee de activiteiten van de infrastructuur in het algemeen en die van kunst in het bijzonder op één lijn wordt gebracht met de zich snel ontwikkelende wereld. Voor meer informatie klik hier.
    8. publicatie - FORMER WEST: Art and the Contemporary after 1989

     Het internationale onderzoeks-, educatie-, tentoonstellings- en publicatieproject FORMER WEST bevindt zich in de afrondende fase. Het project wordt afgesloten met een omvangrijke publicatie onder de titel FORMER WEST: Art and the Contemporary after 1989. De publicatie, onder redactie van Maria Hlavajova (artistiek directeur van BAK) en Simon Sheikh (conservator en schrijver, Londen/Berlijn), verkent de complexe verhouding tussen kunst en het hedendaagse vanaf 1989 vanuit de gedachte van een ‘former West’. Verschijningsdatum december 2016.

     /1